Οι λίστες

Εγέμωσεν ο τόπος λίστες με ονόματα. Λίστες που έν’ σημαντικές επειδή σκοπό έχουν να υποδείξουν ποιοι είχαν προνομιακή μεταχείριση κατά την διάρκεια της κρίσης του Eurogroup. Επίσης προσπαθούν με κάποιο τρόπο να ικανοποιήσουν το λαϊκό αίσθημα του λαού.

Τις τελευταίες μέρες, ούλλες οι συζητήσεις έχουν σαν θέμα τούτες τες λίστες. Οι πολιτικοί συζητούν για το αν έπρεπε ή όχι να δημοσιευτούν τζαι για το αν έν’ βάσιμες ή όχι. Ο κόσμος ασχολείται με το ποιοι εν γραμμένοι μέσα, πόσα εφκάλαν τζαι παράλληλα ασσιχτιρίζει το σύστημα που επιτρέπει να υπάρχουν δύο μέτρα τζαι δύο σταθμά. Τζείνο που με προβληματίζει έν’ το αν πράγματι τούτες οι λίστες έν’ πραγματικής σημασίας. Τζείνο που περιέχουν έν’ ονόματα που εκάμαν συναλλαγές με το εξωτερικό, λλίους μήνες πριν το κούρεμα τζαι κατά την διάρκεια της κλειστής περιόδου. Για να υπολογίσουμε την σημαντικότητα των λιστών, τζείνο που μας ενδιαφέρει δεν είναι ποιοι τζαι πόσα εφκάλαν. Ενδιαφέρει μας ο βαθμός διαφοροποίησης του συνολικού ποσού, ή έστω των ποσών ανά νομικό πρόσωπο, που προηγούμενες περιόδους.
Δηλαδή, αν μια εταιρεία έφκαλε στο εξωτερικό ’που τον Γενάρη του ‘13 ώς τον Μάρτη του ‘13 δέκα εκατομμύρια ευρώ τζαι την ίδια περίοδο την προηγούμενη χρονιά, έφκαλε περίπου τα ίδια, τότε πολλά πιθανόν τούτο το ποσό να έν’ μες στον κύκλο εργασιών της. Αν το δούμε συνολικά, τζείνο που μας ενδιαφέρει είναι να δούμε πόσα λεφτά εφεύκαν που τες τράπεζες, ανά περιόδους, τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι έννα καταλάβουμε το αν υπήρξε απότομη αύξηση την περίοδο πριν το Eurogroup τζαι που ποιους. Αν υπάρχει κάτι το περίεργο, έννα φανεί τζαμαί.

Τούτο έπρεπε να κάμουν τζείνοι που είχαν την πληροφορία όχι έναν χρόνο μετά, αλλά λλίες μέρες μετά που έγινε η νεκατωσιά. Έστω, όμως, τούτη η πληροφορία έν’ διαθέσιμη σήμερα. Το σωστό, το νούσιμο, τζείνο που θα έκαμνε κάθε γραμματισμένος άθθρωπος θα ήταν να αναλύσει την πληροφορία τζαι μετά να την φκάλει στην δημοσιότητα. Το ότι σήμερα ήρταν τζαι επετάξαν μια λίστα με 50.000 ονόματα, στην οποία έσιει πρόσβαση ώς τζαι η γιαγιά μου η Κακουλλού, δεν έσιει καμιά απολύτως αξία. Επειδή, η γιαγιά μου η Κακουλλού, δεν έσιει ιδέα τι να κάμει με την λίστα τζαι ούτε ξέρει τι σημαίνει.

Τζείνο που γίνεται έν’ μεθοδευμένη υποβάθμιση της σημασίας των πληροφοριών της περιόδου τζαι παραπλάνηση του κοινού. Κανένας δεν ασχολείται με το αν υπάρχουν ευθύνες σε τζείνους που συμπεριλαμβάνουνται στην λίστα. Στην ουσία, τούτες οι λίστες μπορεί να έν’ χρήσιμες όσο ένα χαρτί τουαλέτας. Άμα τούτη η πληροφορία που υπάρχει σήμερα [ξαναλαλώ, έναν χρόνο μετά) αποδειχτεί περιπαίξιμο, τότε δημιουργείται προηγούμενο τζαι για ούλλες τες υπόλοιπες που θα έρτουν μετά. Κατά συνέπεια, δεν θα αναλυθεί ποττέ το τι έγινε τζαι με τον τζαιρό θα ξεχαστεί, όπως γίνεται πάντα στην Κύπρο. Έννεν τόσο παλαβοί οι πολιτικοί μας τελικά.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *